Files in this item

 Download all files in item (146.03 MB)
This item is
Publicly Available
and licensed under:
Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Distributed under Creative Commons Attribution Required
Icon
Name
JezKor.CoNLL-U.zip
Size
79.75 MB
Format
application/zip
Description
Corpus in CoNLL-U format
MD5
61fe08325134579a166bc5c2bc6097f9
 Download file  Preview
 File Preview  
 • JezKor.CoNLL-U
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Honzak-Jahic.conllu669 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Meterc.conllu497 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Repansek.conllu388 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Oresnik.conllu425 kB
  • JezKor-2013-Revija-SJ-Dobrovoljc-Bizjak-Koncar.conllu556 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Kompara.conllu601 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Sekli.conllu844 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Jemec-Tomazin.conllu642 kB
  • JezKor-2011-Dodatno-gradivo-POGORELEC-Stilistika-slovenskega-knjiznega-jezika.conllu10 MB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Bokal.conllu526 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Groselj.conllu818 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Furlan.conllu1 MB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Zele.conllu543 kB
  • JezKor-2009-Revija-SJ-Savelieva.conllu693 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Bizjak-Koncar-Dobrovoljc-Jakopin.conllu505 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Gjurin.conllu195 kB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Unuk.conllu1016 kB
  • JezKor-2009-Terminologija-in-sodobna-terminografija.conllu13 MB
  • JezKor-2011-Revija-SJ-Vrbinc.conllu487 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Kulcar.conllu735 kB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Ledinek-idr.conllu534 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Dovjak.conllu694 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Bokal.conllu147 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Vorsic-Stramljic-Breznik.conllu159 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Jakop.conllu165 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-T-Jakop.conllu462 kB
  • JezKor-2020-Dodatno-gradivo-SORLI-Semanticna-prozodija.conllu5 MB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Stramljic-Breznik.conllu256 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Furlan.conllu400 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Repansek.conllu648 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Torkar.conllu58 kB
  • JezKor-2011-ZAGAR-KARER-Terminologija-med-slovarjem-in-besedilom.conllu7 MB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Krajnc-Ivic.conllu420 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-Sekli.conllu581 kB
  • JezKor-2019-Revija-SJ-Krvina.conllu555 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Derganc.conllu289 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Sega.conllu782 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Jezovnik.conllu666 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Repansek.conllu577 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Sek-Mertük.conllu206 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Sekli.conllu1 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Krvina-Zele.conllu698 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Wtorkowska.conllu224 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Scuka.conllu414 kB
  • JezKor-2018-PETRIC-Slovenski-vecbesedni-leksemi-z-vidika-slovaropisja.conllu6 MB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Mujakic.conllu642 kB
  • JezKor-2017-Revija-SJ-Legan-Ravnikar.conllu762 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Repansek.conllu980 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Sivic-Dular1.conllu374 kB
  • JezKor-2009-MERSE-Slovenski-knjizni-jezik-16-stol.conllu15 MB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Furlan.conllu839 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Zejn.conllu595 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-1-Makarova-Tominec.conllu676 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Sekli.conllu1 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Todorovic.conllu623 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-T-Jakop-1.conllu98 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Verdonik.conllu720 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Groselj.conllu1 MB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Ledinek-Perdih.conllu709 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Skofic.conllu411 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Rojs2.conllu121 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Kmecová.conllu763 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-J-Snoj.conllu453 kB
  • JezKor-2017-Revija-SJ-Smole.conllu504 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Jelovsek.conllu578 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Trivunovic.conllu617 kB
  • JezKor-2010-JEMEC-TOMAZIN-Slovenska-pravna-terminologija.conllu6 MB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Bizjak-Koncar.conllu676 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Samec.conllu1 MB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-1-Meterc.conllu692 kB
  • JezKor-2019-Ozivljeni-Vodnik.conllu9 MB
  • JezKor-2011-Japljev-zbornik.conllu14 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Stramljic-Breznik.conllu594 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Legan-Ravnikar.conllu760 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Sekli.conllu1 MB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Furlan.conllu330 kB
  • JezKor-2019-Skofic-Krajevni-govor-Krope.conllu15 MB
  • JezKor-2018-KRVINA-Glagolski-vid-v-sodobni-slovenscini.conllu7 MB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Rojs3.conllu309 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Dobrovoljc.conllu556 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Sekli.conllu879 kB
  • JezKor-2021-Dodatno-gradivo-POGORELEC-Veznik-v-slovenscini.conllu14 MB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Kompara.conllu454 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Perdih.conllu702 kB
  • JezKor-2009-Revija-SJ-Zele.conllu826 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Nartnik.conllu342 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Koletnik.conllu734 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Legan-Ravnikar.conllu298 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Rojs.conllu985 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Zele.conllu840 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Konicka.conllu759 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Legan-Ravnikar.conllu587 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Krvina.conllu503 kB
  • JezKor-2018-GOSTENCNIK-Krajevni-govori-ob-Cabranki-in-zgornji-Kolpi.conllu10 MB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-T-Jakop.conllu542 kB
  • JezKor-2017-FAJFAR-Terminologija-v-Evropski-uniji.conllu7 MB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Spinozzi-Monai.conllu484 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Lumbar.conllu478 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Fajfar-Zagar-Karer1.conllu557 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Jelen.conllu188 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Zuljan-Kumar.conllu714 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Koletnik-Benko.conllu757 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Furlan.conllu346 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Kosi.conllu1 MB
  • JezKor-2019-Revija-SJ-Ulcnik.conllu686 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Dudas.conllu220 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-Makarova-Tominec.conllu1 MB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Lengar-Verovnik.conllu775 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Oresnik.conllu420 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Steenwijk.conllu843 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Uhlik-Zele.conllu564 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Kompara.conllu710 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Michelizza.conllu255 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Brenko-Rotter.conllu371 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Sega.conllu898 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Ahacic.conllu969 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Koletnik.conllu1 MB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Todorovic.conllu459 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-T-Jakop.conllu199 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Oresnik.conllu260 kB
  • JezKor-2011-Dodatno-gradivo-DOBROVOLJC-JAKOP-Sodobni-pravopisni-prirocnik-med-normo-in-predpisom.conllu8 MB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Oman.conllu307 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Kompara.conllu489 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Groselj.conllu734 kB
  • JezKor-2009-Strokovni-posvet-o-novem-slovarju-slovenskega-jezika.conllu5 MB
  • JezKor-2019-Revija-SJ-Groselj.conllu954 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-T-Jakop.conllu138 kB
  • JezKor-2011-Revija-SJ-J-Snoj.conllu700 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-P-Gantar.conllu523 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Gostencnik.conllu727 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Orel.conllu666 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-T-Jakop.conllu573 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Ditmajer.conllu739 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-Dudás.conllu525 kB
  • JezKor-2010-SNOJ-Metafora-v-leksikalnem-sistemu.conllu8 MB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Furlan.conllu1 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Pori.conllu611 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Zele.conllu461 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Sekli.conllu1 MB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Bokal.conllu620 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Benedicic.conllu518 kB
  • JezKor-2013-MERSE-Slovenski-knjizni-jezik-16-stoletja.conllu15 MB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Brozovic.conllu319 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Perdih.conllu141 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Sekli.conllu1 MB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-1-Kompara-Lukancic.conllu1 MB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Furlan.conllu991 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Zemljak-Jontes.conllu510 kB
  • JezKor-2021-CVETKO-ORESNIK-Vzhodnoindoevropski-jeziki-in-Brizinski-spomeniki.conllu10 MB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Nartnik.conllu269 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Mirtic.conllu563 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Weiss-Kenda-Jez.conllu961 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Sekli.conllu863 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Sivic-Dular2.conllu529 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Pavletic.conllu572 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Gostencnik.conllu493 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Kusterle.conllu476 kB
  • JezKor-2011-Revija-SJ-Begus.conllu569 kB
  • JezKor-2021-Revija-SJ-Zagar-Karer-Ledinek.conllu620 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Sverko.conllu411 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Vorsic.conllu511 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Dudás.conllu683 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-T-Jakop-2.conllu93 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Furlan.conllu685 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Torkar.conllu223 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Curk.conllu476 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Rojs.conllu190 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Gliha-Komac-N-Jakop-Kern-Klemencic-idr.conllu33 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Cepar.conllu563 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-1-Wtorkowska.conllu632 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Stramljic-Breznik.conllu432 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Furlan-2.conllu254 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Skvorc.conllu685 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Gliha-Komac+itd.conllu591 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Vranjek-Oslak.conllu316 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Vorsic.conllu548 kB
  • JezKor-2020-Kje-pa-vas-jezik-zuli.conllu12 MB
  • JezKor-2011-Revija-SJ-Pronk.conllu584 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Gabrovsek.conllu541 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Merse.conllu1 MB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Kompara.conllu639 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Furlan.conllu311 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Torkar.conllu338 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Nartnik.conllu156 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Torkar.conllu281 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Kosi.conllu235 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Zagar-Karer-Fajfar2.conllu491 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Mirtic.conllu807 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Klinar.conllu341 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Todorovic.conllu1 MB
  • JezKor-2018-KUMIN-HORVAT-Besedotvorni-atlas-slovenskih-narecij.conllu8 MB
  • JezKor-2016-PERDIH-Splosni-razlagalni-slovarji-slovanskih-jezikov.conllu5 MB
  • JezKor-2014-LEDINEK-Slovenska-skladnja-v-oblikoskladenjsko-in-skladenjsko-oznacenih-korpusih-slovenscine.conllu7 MB
  • JezKor-2004-Dodatno-gradivo-Terminologija-v-casu-globalizacije.conllu12 MB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Stumberger.conllu557 kB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Stramljic-Breznik.conllu502 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Zemljak-Jontes.conllu114 kB
  • JezKor-2016-REPANSEK-Keltska-dediscina-v-toponimiji.conllu13 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Lengar-Verovnik.conllu461 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-N-Jakop.conllu545 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Michelizza-Zagar-Karer.conllu517 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Jez.conllu1 MB
  • JezKor-2017-METERC-Paremioloski-optimum.conllu7 MB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Atelsek.conllu544 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-T-Jakop.conllu1 MB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Krvina-Meterc-Perdih.conllu191 kB
  • JezKor-2012-ZELE-pomensko-skladenjske-lastnosti-slovenskega-glagola.conllu14 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Michelizza.conllu102 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Piko-Rustia.conllu480 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Oresnik.conllu418 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Jakopin.conllu206 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Fajfar-Jemec-Tomazin-Zagar-Karer.conllu524 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Orel.conllu804 kB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Birsa-Jogan.conllu691 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Kompara-Lukancic.conllu542 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Valh-Lopert.conllu661 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Rojs.conllu165 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Furlan.conllu730 kB
  • JezKor-2020-TORKAR-Zgodovinska-antroponimija-in-toponimija-vzhodne-Tolminske.conllu13 MB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Horvat.conllu925 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Jelovsek.conllu843 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Torkar.conllu784 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-J-Snoj.conllu407 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Cvetko-Oresnik-Oresnik.conllu424 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Rozman.conllu98 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Stankovska.conllu213 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Bokal.conllu704 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Ditmajer.conllu148 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Markezic-Stramljic-Breznik.conllu659 kB
  • JezKor-2015-MICHELIZZA-Spletna-besedila-in-jezik-na-spletu.conllu7 MB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Furlan.conllu892 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Zele.conllu350 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Stramljic-Breznik-Hamersak.conllu1 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Petek.conllu548 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Kac.conllu471 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Topolnik.conllu739 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Hladnik.conllu500 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Oresnik.conllu469 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Dudás.conllu416 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Kern.conllu509 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-M-Snoj.conllu125 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Uhlik-Zele.conllu698 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Pivec.conllu540 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Golec.conllu886 kB
  • JezKor-2011-Dodatno-gradivo-SMALC-MULLER-Slovensko-tehnisko-izrazje.conllu7 MB
  • JezKor-2021-Revija-SJ-Gostencnik-Kumin-Horvat.conllu544 kB
  • JezKor-2013-Frazeoloska-simfonija.conllu10 MB
  • JezKor-2015-Pravopisna-razpotja.conllu12 MB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Furlan.conllu388 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-1-Merse.conllu678 kB
  • JezKor-2011-Dodatno-gradivo-POGORELEC-Zgodovina-slovenskega-knjiznega-jezika.conllu15 MB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Trebar.conllu598 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Zele.conllu416 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Muller.conllu116 kB
  • JezKor-2016-HUMAR-Protipomenskost-v-slovenskem-knjiznem-jeziku.conllu7 MB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Jezovnik.conllu82 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Maltaric.conllu100 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Furlan.conllu499 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Rojs1.conllu913 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Perdih.conllu505 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Groselj.conllu1 MB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Furlan.conllu315 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Horvat.conllu502 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Merse.conllu385 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Torkar.conllu865 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Stramljic-Breznik.conllu454 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Torkar-2.conllu177 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Cvetko-Oresnik-Oresnik.conllu572 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Todorovic.conllu405 kB
  • JezKor-2012-Pravopisna-stikanja.conllu8 MB
  • JezKor-2021-Revija-SJ-Gregorcic.conllu658 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Furlan-2.conllu287 kB
  • JezKor-2019-Revija-SJ-Jezovnik.conllu338 kB
  • JezKor-2013-Revija-SJ-Sekli.conllu2 MB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Sotnikova-Stravs.conllu537 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-Logar-Popic.conllu469 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Petek.conllu732 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Stramljic-Breznik.conllu473 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Siebenreich.conllu623 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Vicar.conllu592 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Neweklowsky.conllu377 kB
  • JezKor-2017-CEPAR-Praslovanski-ijevski-samostalniki-moskega-spola-v-SKJ-16-stol.conllu7 MB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Repansek.conllu408 kB
  • JezKor-2009-Revija-SJ-Cvetko-Oresnik-Oresnik.conllu621 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Torkar.conllu468 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Bokal-Tercelj.conllu524 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Furlan.conllu688 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Koletnik.conllu670 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Weiss.conllu186 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Repansek.conllu723 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Dudas.conllu1 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Cernivec.conllu404 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Meterc.conllu386 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Cepar.conllu989 kB
  • JezKor-2016-FURLAN-Prispevki-k-slovenski-in-slovanski-etimologiji.conllu7 MB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Gliha-Komac-Kenda-Jez.conllu144 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Bilavcic-Zupancic.conllu591 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Todorovic.conllu791 kB
  • JezKor-2020-Zivim-v-Bukovem-Vrhu-pod-Bukovim-vrhom.conllu2 MB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Uhlik.conllu623 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Kompara.conllu769 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Weiss.conllu693 kB
  • JezKor-2019-SNOJ-Leksikalna-sinonimija-v-Sinonimnem-slovarju-slovenskega-jezika.conllu7 MB
  • JezKor-2017-Revija-SJ-Zorcic.conllu532 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Legan-Ravnikar.conllu134 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Vendina.conllu501 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Sega.conllu630 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Stramljic-Breznik.conllu148 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Kavcic.conllu718 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Ivancic-Kutin.conllu449 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Rojs.conllu68 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Zele.conllu125 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Furlan.conllu607 kB
  • JezKor-2019-ZELE-Prostomorfemskost-v-slovenscini.conllu9 MB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Atelsek.conllu593 kB
  • JezKor-2017-KERN-Stopenjsko-besedotvorje.conllu6 MB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Zele.conllu645 kB
  • JezKor-2012-AHACIC-Zgodovina-misli-o-jeziku-na-Slovenskem.conllu9 MB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Vicar.conllu232 kB
  • JezKor-2018-SEKLI-Tipologija-lingvogenez-slovanskih-jezikov.conllu25 MB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Bizjak-Koncar-Dobrovoljc.conllu640 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-T-Jakop.conllu124 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Stramljic-Breznik.conllu115 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Smole.conllu693 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Bergmann.conllu697 kB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Horjak.conllu610 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Rojs.conllu258 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Furlan.conllu1 MB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Zele.conllu270 kB
  • JezKor-2011-Revija-SJ-Dudas.conllu341 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Zele.conllu173 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Rolih.conllu565 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-Celinsek.conllu923 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Markezic.conllu551 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Petric.conllu480 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Sumenjak.conllu427 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Bergmann.conllu425 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Narat.conllu307 kB
Icon
Name
JezKor.vert.zip
Size
66.27 MB
Format
application/zip
Description
Corpus in vertical format
MD5
10553a443517ef42f476cf20efde4023
 Download file  Preview
 File Preview  
 • JezKor.vert
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Bergmann.vert370 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Kompara.vert416 kB
  • JezKor-2021-Dodatno-gradivo-POGORELEC-Veznik-v-slovenscini.vert12 MB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Gostencnik.vert386 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Orel.vert665 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Narat.vert259 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Perdih.vert121 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-T-Jakop.vert351 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Kompara.vert518 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Dovjak.vert577 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Atelsek.vert497 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Kulcar.vert607 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Uhlik-Zele.vert436 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Furlan-2.vert219 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Pori.vert515 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Koletnik.vert547 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Furlan.vert546 kB
  • JezKor-2021-Revija-SJ-Zagar-Karer-Ledinek.vert519 kB
  • JezKor-2016-HUMAR-Protipomenskost-v-slovenskem-knjiznem-jeziku.vert6 MB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Cvetko-Oresnik-Oresnik.vert469 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-T-Jakop.vert492 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Dudás.vert344 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Gliha-Komac-N-Jakop-Kern-Klemencic-idr.vert29 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Sekli.vert673 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Kompara.vert532 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Furlan.vert272 kB
  • JezKor-2012-AHACIC-Zgodovina-misli-o-jeziku-na-Slovenskem.vert8 MB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Torkar.vert239 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Furlan.vert510 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Stramljic-Breznik.vert381 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Zele.vert451 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Rozman.vert85 kB
  • JezKor-2018-KUMIN-HORVAT-Besedotvorni-atlas-slovenskih-narecij.vert7 MB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Sivic-Dular1.vert313 kB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Ledinek-idr.vert461 kB
  • jezkor.regi2 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-T-Jakop-1.vert82 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Oresnik.vert358 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Furlan.vert230 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Muller.vert102 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Torkar.vert579 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-M-Snoj.vert106 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Jelovsek.vert703 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Jakop.vert139 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Kompara.vert384 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Legan-Ravnikar.vert218 kB
  • JezKor-2013-Frazeoloska-simfonija.vert8 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Oresnik.vert366 kB
  • JezKor-2018-SEKLI-Tipologija-lingvogenez-slovanskih-jezikov.vert18 MB
  • JezKor-2011-Revija-SJ-J-Snoj.vert579 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Bokal-Tercelj.vert449 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Zele.vert286 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Todorovic.vert318 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Sega.vert526 kB
  • JezKor-2017-KERN-Stopenjsko-besedotvorje.vert4 MB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Sekli.vert995 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Sega.vert775 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Furlan-2.vert206 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-T-Jakop.vert105 kB
  • JezKor-2013-MERSE-Slovenski-knjizni-jezik-16-stoletja.vert12 MB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Zagar-Karer-Fajfar2.vert409 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Oresnik.vert360 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Todorovic.vert522 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Weiss-Kenda-Jez.vert885 kB
  • JezKor-2020-Kje-pa-vas-jezik-zuli.vert10 MB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Lengar-Verovnik.vert642 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Bokal.vert124 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Sega.vert665 kB
  • JezKor-2009-MERSE-Slovenski-knjizni-jezik-16-stol.vert12 MB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Atelsek.vert456 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Petek.vert621 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-T-Jakop.vert411 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Steenwijk.vert617 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Dudás.vert583 kB
  • JezKor-2010-JEMEC-TOMAZIN-Slovenska-pravna-terminologija.vert5 MB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Repansek.vert516 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Furlan.vert726 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Kosi.vert926 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Golec.vert650 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Torkar.vert710 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Trivunovic.vert519 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Krvina.vert410 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Kompara.vert566 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-T-Jakop.vert1 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Kac.vert395 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Stankovska.vert178 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Merse.vert958 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Piko-Rustia.vert411 kB
  • JezKor-2016-REPANSEK-Keltska-dediscina-v-toponimiji.vert11 MB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Rolih.vert468 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Skofic.vert356 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Meterc.vert323 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Lumbar.vert404 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Vorsic-Stramljic-Breznik.vert138 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Furlan.vert329 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Markezic-Stramljic-Breznik.vert545 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Kavcic.vert584 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Torkar.vert394 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Krajnc-Ivic.vert355 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Krvina-Meterc-Perdih.vert161 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Markezic.vert460 kB
  • JezKor-2019-Ozivljeni-Vodnik.vert7 MB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Oresnik.vert223 kB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Sotnikova-Stravs.vert446 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-Logar-Popic.vert393 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Rojs.vert59 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Skvorc.vert563 kB
  • JezKor-2013-Revija-SJ-Sekli.vert1 MB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Repansek.vert276 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Bokal.vert442 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Ivancic-Kutin.vert381 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Orel.vert558 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Sek-Mertük.vert179 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Petric.vert408 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Furlan.vert357 kB
  • JezKor-2019-Skofic-Krajevni-govor-Krope.vert11 MB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Cepar.vert816 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Jakopin.vert149 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Weiss.vert566 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Bokal.vert517 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Verdonik.vert606 kB
  • JezKor-2015-Pravopisna-razpotja.vert10 MB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Gliha-Komac-Kenda-Jez.vert125 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Jez.vert1 MB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Zuljan-Kumar.vert605 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Rojs3.vert213 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Fajfar-Jemec-Tomazin-Zagar-Karer.vert445 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Ahacic.vert704 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Cepar.vert463 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Bizjak-Koncar-Dobrovoljc.vert540 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Furlan.vert291 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-1-Makarova-Tominec.vert540 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Jelen.vert163 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Repansek.vert469 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Gabrovsek.vert443 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-Sekli.vert466 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Zele.vert97 kB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Horjak.vert510 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Brenko-Rotter.vert298 kB
  • JezKor-2004-Dodatno-gradivo-Terminologija-v-casu-globalizacije.vert10 MB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Bizjak-Koncar.vert493 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Vicar.vert170 kB
  • JezKor-2019-Revija-SJ-Ulcnik.vert570 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Jezovnik.vert547 kB
  • JezKor-2017-Revija-SJ-Smole.vert426 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Koletnik-Benko.vert601 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Brozovic.vert262 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Rojs.vert150 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Bilavcic-Zupancic.vert461 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Fajfar-Zagar-Karer1.vert462 kB
  • JezKor-2021-Revija-SJ-Gostencnik-Kumin-Horvat.vert454 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Furlan.vert953 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Groselj.vert1009 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Topolnik.vert627 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Stramljic-Breznik.vert212 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Stramljic-Breznik.vert87 kB
  • JezKor-2009-Revija-SJ-Savelieva.vert563 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Zejn.vert492 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Weiss.vert156 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Lengar-Verovnik.vert382 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Wtorkowska.vert165 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Ditmajer.vert612 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Groselj.vert896 kB
  • JezKor-2017-Revija-SJ-Legan-Ravnikar.vert625 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Mirtic.vert455 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Sverko.vert354 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Repansek.vert588 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Furlan.vert832 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Pivec.vert394 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Benedicic.vert441 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Todorovic.vert645 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Stramljic-Breznik.vert367 kB
  • JezKor-2011-Dodatno-gradivo-DOBROVOLJC-JAKOP-Sodobni-pravopisni-prirocnik-med-normo-in-predpisom.vert7 MB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Torkar.vert289 kB
  • JezKor-2012-Pravopisna-stikanja.vert6 MB
  • JezKor-2018-KRVINA-Glagolski-vid-v-sodobni-slovenscini.vert6 MB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Perdih.vert426 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Kmecová.vert632 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Rojs2.vert90 kB
  • JezKor-2011-Japljev-zbornik.vert12 MB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Dudas.vert1 MB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-1-Wtorkowska.vert522 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Legan-Ravnikar.vert645 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Zele.vert378 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Michelizza.vert183 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Rojs.vert198 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Dobrovoljc.vert468 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Samec.vert1 MB
  • JezKor-2016-PERDIH-Splosni-razlagalni-slovarji-slovanskih-jezikov.vert4 MB
  • JezKor-2020-TORKAR-Zgodovinska-antroponimija-in-toponimija-vzhodne-Tolminske.vert11 MB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Furlan.vert262 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Vorsic.vert424 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Oman.vert262 kB
  • JezKor-2011-Revija-SJ-Begus.vert468 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-P-Gantar.vert441 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Todorovic.vert364 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Koletnik.vert906 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-N-Jakop.vert398 kB
  • JezKor-2020-Dodatno-gradivo-SORLI-Semanticna-prozodija.vert4 MB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-Dudás.vert430 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Ditmajer.vert126 kB
  • JezKor-2018-GOSTENCNIK-Krajevni-govori-ob-Cabranki-in-zgornji-Kolpi.vert7 MB
  • JezKor-2014-LEDINEK-Slovenska-skladnja-v-oblikoskladenjsko-in-skladenjsko-oznacenih-korpusih-slovenscine.vert6 MB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Legan-Ravnikar.vert118 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Gostencnik.vert552 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Todorovic.vert1 MB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Meterc.vert417 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Gjurin.vert157 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Zemljak-Jontes.vert421 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Perdih.vert500 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-J-Snoj.vert344 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Rojs.vert145 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Zele.vert603 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Repansek.vert784 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Konicka.vert642 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-Celinsek.vert783 kB
  • JezKor-2019-ZELE-Prostomorfemskost-v-slovenscini.vert7 MB
  • JezKor-2015-MICHELIZZA-Spletna-besedila-in-jezik-na-spletu.vert6 MB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Sekli.vert794 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Jemec-Tomazin.vert466 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Stumberger.vert466 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Jezovnik.vert70 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Spinozzi-Monai.vert408 kB
  • JezKor-2011-Revija-SJ-Pronk.vert483 kB
  • JezKor-2011-Revija-SJ-Dudas.vert286 kB
  • JezKor-2017-Revija-SJ-Zorcic.vert444 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Kern.vert408 kB
  • JezKor-2009-Revija-SJ-Zele.vert644 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Furlan.vert838 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-1-Merse.vert563 kB
  • JezKor-2011-Revija-SJ-Vrbinc.vert402 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-2-Torkar.vert50 kB
  • JezKor-2010-SNOJ-Metafora-v-leksikalnem-sistemu.vert6 MB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Rojs1.vert643 kB
  • JezKor-2011-Dodatno-gradivo-SMALC-MULLER-Slovensko-tehnisko-izrazje.vert5 MB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Sekli.vert668 kB
  • JezKor-2016-FURLAN-Prispevki-k-slovenski-in-slovanski-etimologiji.vert5 MB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Zele.vert225 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-Sekli.vert1 MB
  • JezKor-2009-Terminologija-in-sodobna-terminografija.vert10 MB
  • JezKor-2021-Revija-SJ-Gregorcic.vert547 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Furlan.vert335 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Scuka.vert344 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Petek.vert463 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Zemljak-Jontes.vert97 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Groselj.vert633 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Koletnik.vert532 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Kusterle.vert402 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Bizjak-Koncar-Dobrovoljc-Jakopin.vert421 kB
  • JezKor-2017-FAJFAR-Terminologija-v-Evropski-uniji.vert5 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Stramljic-Breznik.vert494 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-1-Meterc.vert581 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Stramljic-Breznik-Hamersak.vert782 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Mujakic.vert499 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Furlan.vert671 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Honzak-Jahic.vert560 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Nartnik.vert132 kB
  • JezKor-2013-Revija-SJ-Dobrovoljc-Bizjak-Koncar.vert469 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Zele.vert146 kB
  • JezKor-2018-PETRIC-Slovenski-vecbesedni-leksemi-z-vidika-slovaropisja.vert5 MB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Derganc.vert218 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Hladnik.vert419 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-2-Groselj.vert569 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Sekli.vert1 MB
  • JezKor-2021-CVETKO-ORESNIK-Vzhodnoindoevropski-jeziki-in-Brizinski-spomeniki.vert7 MB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Cernivec.vert338 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Bergmann.vert607 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Sekli.vert682 kB
  • JezKor-2017-CEPAR-Praslovanski-ijevski-samostalniki-moskega-spola-v-SKJ-16-stol.vert6 MB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-2-Torkar.vert189 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Rojs.vert696 kB
  • JezKor-2011-Dodatno-gradivo-POGORELEC-Stilistika-slovenskega-knjiznega-jezika.vert8 MB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Birsa-Jogan.vert529 kB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-2-Pavletic.vert469 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Klinar.vert300 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Neweklowsky.vert311 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Sumenjak.vert335 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-1-Maltaric.vert84 kB
  • JezKor-2015-Revija-SJ-J-Snoj.vert377 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Zele.vert302 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Nartnik.vert297 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Dudas.vert186 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Furlan.vert570 kB
  • JezKor-2009-Revija-JZ-1-2-Vicar.vert443 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Ledinek-Perdih.vert583 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Nartnik.vert226 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Jelovsek.vert495 kB
  • JezKor-2011-Dodatno-gradivo-POGORELEC-Zgodovina-slovenskega-knjiznega-jezika.vert13 MB
  • JezKor-2019-SNOJ-Leksikalna-sinonimija-v-Sinonimnem-slovarju-slovenskega-jezika.vert6 MB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-Makarova-Tominec.vert925 kB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Unuk.vert841 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Trebar.vert505 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-T-Jakop.vert169 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Valh-Lopert.vert546 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Vranjek-Oslak.vert265 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Bokal.vert587 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Smole.vert573 kB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Mirtic.vert667 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Oresnik.vert401 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Stramljic-Breznik.vert125 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-1-Vorsic.vert401 kB
  • JezKor-2019-Revija-SJ-Groselj.vert729 kB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Zele.vert537 kB
  • JezKor-2020-Revija-JZ-1-Uhlik-Zele.vert534 kB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-2-Kompara.vert605 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Horvat.vert760 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-2-Vendina.vert400 kB
  • JezKor-2019-Revija-SJ-Krvina.vert447 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Kosi.vert201 kB
  • JezKor-2019-Revija-SJ-Jezovnik.vert268 kB
  • JezKor-2019-Revija-JZ-1-Kompara-Lukancic.vert458 kB
  • JezKor-2017-METERC-Paremioloski-optimum.vert6 MB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-2-Sekli.vert1 MB
  • JezKor-2020-Zivim-v-Bukovem-Vrhu-pod-Bukovim-vrhom.vert1 MB
  • JezKor-2014-Revija-JZ-1-Furlan.vert622 kB
  • JezKor-2009-Strokovni-posvet-o-novem-slovarju-slovenskega-jezika.vert4 MB
  • JezKor-2021-Revija-JZ-1-Kompara-Lukancic.vert1 MB
  • JezKor-2012-Revija-JZ-1-Torkar-2.vert152 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Michelizza.vert87 kB
  • JezKor-2011-ZAGAR-KARER-Terminologija-med-slovarjem-in-besedilom.vert6 MB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Siebenreich.vert510 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Uhlik.vert495 kB
  • JezKor-2012-ZELE-pomensko-skladenjske-lastnosti-slovenskega-glagola.vert11 MB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Legan-Ravnikar.vert498 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-1-Gliha-Komac+itd.vert500 kB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-2-T-Jakop.vert118 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Stramljic-Breznik.vert383 kB
  • JezKor-2013-Revija-JZ-1-Sivic-Dular2.vert447 kB
  • JezKor-2010-Revija-JZ-2-Repansek.vert328 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-2-Furlan.vert1 MB
  • JezKor-2015-Revija-JZ-1-Curk.vert399 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Krvina-Zele.vert574 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-Michelizza-Zagar-Karer.vert433 kB
  • JezKor-2011-Revija-JZ-1-Merse.vert328 kB
  • JezKor-2018-Revija-JZ-1-T-Jakop-2.vert83 kB
  • JezKor-2009-Revija-SJ-Cvetko-Oresnik-Oresnik.vert511 kB
  • JezKor-2022-Revija-JZ-1-Stramljic-Breznik.vert421 kB
  • JezKor-2017-Revija-JZ-2-Cvetko-Oresnik-Oresnik.vert353 kB
  • JezKor-2016-Revija-JZ-2-Horvat.vert417 kB